Nordiska Museet

Djurgårdsvägen 6-16 |
08-519 546 26